Руская версияEnglish version
 Контакти
 За фирмата
 Ветеринарни продукти
 Ензими
 Продажби
 Качество
 Производство
 Екология
 Новини
 Кариери
 

Съгласно Добрата Производствена Практика (GMP)

Биовет е лицензиран производител на суровини и готови продукти, чиито методи на производство отговарят на изискванията на Добрата Производствена Практика (GMP) и Добрата Лабораторна Практика (GLP) на Националната Ветеринарномедицинска Служба към Министерството на Земеделието и Горите. Във връзка с членството на България в Европейския Съюз, всички български регулаторни стандарти, включително правилата за GMP и GLP, са уеднаквени с тези в ЕС.

Главните дейности свързани с правилата на GMP са:

  • Да осигури постоянно производство и контрол на подходящите стандарти за качество.
  • Да осъществява утвърдени производствени етапи и процеси съгласно одобрените стандартни оперативни процедури и ръководства.
  • Да създаде записи на производствения процес и съхрани информацията за всяка една партида.
    Да съхранява суровини, пълнители, междинни продукти при подходящи условия – температура, влажност и др.
  • Да осъществява стриктен контрол на качеството на всички входящи суровини, критични параметри по време на производството, междинни продукти и готови лекарствени форми в съответствие с установените спецификации.

Високо квалифицирания персонал в лабораториите извършва аналитични и микробиологични анализи съгласно изискванията на GLP. Биовет успешно премина инспекцията от FDA (USA) – регулаторният орган, който контролира хранителните продукти и лекарствата в САЩ. Вече сме подали досиета на шест продукта: тилозин тартарат (прах), тилозин тартарат (гранула), тилозин фосфат (прах), тилозин база, тиамулин хидроген фумарат и флавофосфолипол в центъра за Ветеринарна Медицина на FDA. Активно си сътрудничим с US партньори и клиенти за развитието на ANADAs.