Руская версияEnglish version
Българска версия  Контакти
 За фирмата
 Ветеринарни продукти
 Ензими
 Продажби
 Качество
 Производство
 Екология
 Новини
 Кариери
 

Биовет АД 4550 гр.Пещера,

ул. “Петър Раков” № 39
www.biovet.com

 Директно избиране на вътрешни телефонни номера без оператор:

  - 035065634 P вътрешен номер (Р - пауза 1 сек.)

  - 035065635 P вътрешен номер (Р - пауза 1 сек.)

  - 0887226996 включва се гласово посрещане

                        (Моля, наберете вътр. номер)

  - 0889226996 включва се гласово посрещане

                        (Моля, наберете вътр. номер)


Изпълнителен Директор

тел.: 035065619; факс: 035065636, 035065607;

GSM 0886555333

e-mail: biovet@biovet.com

 

Дирекция Маркетинг и Продажби

тел.: 035065637; Факс: 035065636, 035065607;

вътр. тел. 212, 473, 405

e-mail: salesdept@biovet.com

  Търговски представител Южна България

   - Д-р Иванка Куртева - GSM 0876682419;

     e-mail: i_kurteva@biovet.com

  Търговски представител Северна България

   - Д-р Марин Бижев - GSM 0887223685;

     e-mail: m_bizhev@biovet.com

  Търговски представител Западна България

   - Д-р Ангел Мавровски - GSM 0885503700;

     e-mail: a_mavrovski@biovet.com

  Организатор реклама, дизайн и опаковка

   - Д-р Траян Бонев

     тел.: 035065629;

     GSM 0889888119;

     e-mail: t_bonev@biovet.com

 

Отдел Материално Техническо Снабдяване

тел.: 035065668; факс: 035065608

0887221927 - началник отдел, вътр. 293

0885299051 - организатор технически материали, вътр. 442

0887229946 - организатор внос и логистика, вътр. 348

0885299047 - организатор основни суровини, вътр. 441

0887230449 - организатор суровини от внос, вътр. 349

e-mail: mts@biovet.com

 

Отдел Управление на Човешките Ресурси

Организатор УЧР

GSM 0885299101, 0885271277

вътр. тел. 285

e-mail: hr_jobs@biovet.com

 

Финансово счетоводен отдел

тел.:035065632; факс:035065618;

e-mail: fso@biovet.com

 

Дирекция Връзки с Инвеститори

тел.:035065632; факс:035065618;

GSM 0885299102

e-mail: p_bardukova@biovet.com